Γραφεία και έκθεση εταιρείας MICROSOL

Γραφεία Διοίκησης εργοστασίου χαρτοβιομηχανίας MEL
January 31, 2018

Ο σχεδιασμός του χώρου επιφανείας 165 έγινε με στόχο την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του αυξανόμενου πελατολογίου της εταιρείας. Επιλέχθηκε open space αρχιτεκτονική, με κινητά διαχωριστικά μεταξύ των γραφείων και ελεύθερο χώρο για την κάλυψη των εκθεσιακών και εκπαιδευτικών αναγκών της επιχείρησης. Λιτός σχεδιασμός και προσεγμένη επιλογή φωτιστικών και επιπέδου φωτισμού δημιουργούν έναν διαφορετικό χώρο στην Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης.