Γραφεία τεχνικού τμήματος εργοστασίου χαρτοβιομηχανίας MEL

Χώρος γραφείων εταιρείας SCHOOX
August 29, 2019
Studio 302 Urban Living, 40m²
February 5, 2018

Οι χώροι του τεχνικού τμήματος του εργοστασίου της MEL επιφάνειας 220 μελετήθηκαν, σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες του τμήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ηχομόνωση και τη θερμομόνωση του χώρου, πέρα από τη λειτουργικότητα και την αισθητική. Δημιουργήθηκαν χώροι γραφείων, αρχείου, συναντήσεων, κουζίνας και αποδυτηρίων-WC. Απομονώθηκε ο διάδρομος επικοινωνίας των γραφείων από τον γειτνιάζοντα χώρο του μηχανουργείου της επιχείρησης. Η επιστέγαση του χώρου, εξωτερικά  έγινε με βιομηχανικό panel επί σιδηροκατασκευής και εσωτερικά με αναρτώμενη ψευδοροφή. Ο διαχωρισμός των χώρων έγινε με γυψοσανίδα-πετροβάμβακα, ενώ ο χώρος συναντήσεων διαχωρίστηκε με υαλοστάσια. Τα δάπεδο είναι ομοιογενές βινυλικό υλικό, ενώ ο χώρος των αποδυτηρίων και των WC (δάπεδα-τοίχοι) είναι πατητή τσιμεντοκονία. Το σύστημα κλιματισμού είναι τύπου VRV IV με εσωτερικές κασέτες οροφής. Φωτιστικά τύπου led.